Saturday, 5 April 2014

SARUNG KERIS TEMPAHAN 01


Try ambil tempahan sarung keris pulak, Alhamdulillah setelah 3 minggu siap akhirnya.
Kayu - kemuning (hulu, sampir dan kasut)
         - sena (batang serunai)